Kabarin’ny Filohan’ny Antenimierandoholona nandritra ny lanonam-panokafana tamin’ny fomba ofisialy ny fotoam-pivoriana voalohan’ny Antenimierandoholona ho an’ny taona 2024